Autor: Sylwia Hubica

(Nie)zwykłe zwolnienie lekarskie w ciąży

Każda przyszła mama - mając na uwadze dobro rozwijającego się pod jej sercem maluszka – powinna omówić ze swoim lekarzem prowadzącym kwestie związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych. O ile ciąża przebiega fizjologicznie i nie jest powikłana, a mama czuje się na siłach, może z powodzeniem być aktywna w pracy. Jednakże w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych, powinna zgłosić się do odpowiedniego specjalisty, który w razie zaistnienia konieczności – wystawi zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ten artykuł – przyszła mamo – pomoże ci usystematyzować informacje na temat L4 w okresie ciąży oraz przypomni ci o pewnych istotnych kwestiach z nim związanych.

article-image

L4 w ciąży – odmienne uprawnienia

Zwolnienie lekarskie wystawione pracownicy w ciąży rządzi się swoimi prawami, które różnią się od tych, kiedy chorujesz nie będąc w stanie błogosławionym. Zwolnienie lekarskie kobiety ze stwierdzoną ciążą lekarz opatruje kodem „B”, który stanowi dla twojego pracodawcy oraz ZUS-u informację o odmiennym stanie chorej pracownicy i szczególnym charakterze uprawnień wynikających z takiego L4. Jeżeli bowiem niezdolność do pracy będąca podstawą wystawienia L4 występuje w trakcie ciąży, wówczas przez okres trwania tej niezdolności ciężarnej pracownicy przysługują świadczenia chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru, nie dłużej jednak niż przez 270 dni. W praktyce oznacza to możliwość pozostawania na L4 przez całą ciążę z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia. Co więcej, L4 w ciąży może wystawić nie tylko lekarz ginekolog, ale także inny specjalista, w zależności od tego, co dolega ci w ciąży, np. laryngolog, chirurg, psychiatra itd.

Dwa świadczenia chorobowe – wynagrodzenie i zasiłek

Za czas niezdolności do pracy m. in.  przypadającej w czasie ciąży, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownicy przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, które wypłaca pracodawca. Po tym okresie, czyli od 34 dnia niezdolności do pracy do ustania jej przyczyny  lub aż do dnia rozwiązania, świadczenie przysługujące pracownicy w ciąży zmienia się na zasiłek chorobowy, a obowiązek jego wypłacania przejmuje ZUS. Oba świadczenia wypłacane są w 100% podstawy wymiaru, nie zaś jak w przypadku „zwykłego” L4 – w 80% (lub w 70% przy leczeniu szpitalnym). Podkreślić należy, że aby zasiłek chorobowy cię dotyczył, musisz być oczywiście objęta ubezpieczeniem chorobowym.

Dostałam L4 – dalsze kroki oraz postępowanie z e-ZLA

1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany normatywne dopuszczające elektroniczne zwolnienia lekarskie – e-ZLA. Do czerwca 2018 r. dopuszczalne jest jeszcze wystawianie L4 w tradycyjnej formie papierowej, a od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Zmiany te niosą konsekwencje także w prawie pracy. Wystawienie L4 w formie papierowej niesie bowiem obowiązki pracownicze: po pierwsze – poinformowania pracodawcy niezwłocznie o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Po drugie – jeśli lekarz wystawi ci, droga mamo, L4 na tradycyjnym formularzu papierowym, wówczas jako pracownik jesteś zobowiązana w terminie 7 dni od daty jego otrzymania dostarczyć zwolnienie pracodawcy. Jeśli tego nie zrobisz, wysokość twojego wynagrodzenia chorobowego, począwszy od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do momentu dostarczenia zwolnienia lekarskiego,  zostanie obniżona o 25%. Wystawienie e-ZLA przez lekarza zwalnia pracownika z obowiązku dostarczenia zwolnienia pracodawcy, ponieważ będą one przekazywane  w formie elektronicznej na specjalnej platformie PUE  ZUS. Co za tym idzie – pracownik nie jest zagrożony obniżeniem wynagrodzenia chorobowego. Już wkrótce więc nie będziesz musiała martwić się o to, jak dostarczyć L4 pracodawcy, czy też prosić o to członka rodziny.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z dnia 12.01.2018 r.)

  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2017.1368 t.j. z dnia 12.07.2017 r.)

  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U.2014.1632 t.j. z dnia 24.11.2014 r.)

  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067 t.j. z dnia 19.12.2016 r.)

Przeczytaj także "Mamo, jesteś ważna w pracy! Czyli o szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy ": Link

Polityka prywatnościRegulamin

© Koncept Bobo 2024